Ústav pro studium totalitních režimů
 
 
 
 
Vedoucího Oddělení informatiky
Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 11. 9. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa.

Místo výkonu práce: Praha 3


– pracovní zařazení: systémový inženýr
– platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů
– termín nástupu: nejdříve 1. leden 2018 (nebo dle dohody)
– pracovní poměr: na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou
– zkušební doba: šestiměsíční
– rozsah úvazku: 1,0

Úkoly vedoucího IT:

 • řídit cca pětičlenný tým;
 • zavádět odpovídající technické standardy, systematicky vytvářet dokumentaci, sledovat a implementovat relevantní legislativu;
 • odborně garantovat veškeré IT smlouvy, investice a výběrová řízení, vyjednávat s dodavatelskými firmami;
 • komunikovat s dalšími složkami státní správy (zejména velmi úzká spolupráce s Archivem bezpečnostních složek – sdílené IT pro cca 300 zaměstnanců);
 • odpovídat za rozvoj IT infrastruktury v několika budovách včetně rozsáhlého datového úložiště;
 • podporovat uživatele s pestrými potřebami (digitalizace, vzdělávací oddělení, grafici a organizátoři výstav, řešitelé grantových projektů, pracovníci účtárny).

Požadavky na uchazeče:

 • zkušenost s vedením týmu;
 • znalosti a zkušenosti v těchto oblastech: správa portfolia produktů Microsoft; síťové a bezpečnostní technologie: TCP/IP, ethernet, DNS, LDAP, Kerberos, NFS apod.; správa serverů: WWW, email, virtualizace apod., správa specializovaného software (např. ekonomické systémy);
 • stupeň vzdělání: nejméně VŠ;
 • znalost cizích jazyků (preferuje se dobrá znalost angličtiny);
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);

 

Máte-li zájem o tuto pozici, pošlete přihlášku obsahující Váš životopis a motivační dopis v českém jazyce, platný telefonní kontakt na dvě referenční osoby (nebo jejich písemné reference), souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.
Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.
Kompletní přihlášky je nutno doručit co nejdříve na emailovou adresu: personalni@ustrcr.cz (p. Taťana Zábrodská).