VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
 
 
 
 
Adminstrativně ekonomický pracovník
spolupráce s vedením, bankou, podklady pro účetnictví, fakturace, vedoucí pokladny, doplňkové činnosti, projektů, objednávky a nákup pomůcek, účetnictví Spolku přátel SŠZS ÚO, FKSP, registr smluv, orientace ve školské legislativě

Ředitelka školy hledá na pracovní pozici administrativně ekonomického pracovníka s ekonomickým vzděláním.