Práce pro lepší BUDOUCNOST
 
 
 
 
Administrativní pracovník/ce - manažer/ka
MaxPositiv s.r.o.

Administrativa firmy:
-nákup a evidence spotřebního materiálu
-příjem a rozdělování pošty vč. elektronické
-vedení a archivace provozní amdinistrativy
-osobní a telefonická komunikace s klienty
-pomocná akvizice
-správa sociálních sítí
-komunikace s institucemi FU, OSSZ, dat.schránka, ČSU, apod.

Manažer/ka magazín:
-vedení objednávek
-komunikace s inzerenty
-správa databáze, CRM
-fakturace, účetní doklady, vedení pokladny
-vedení a dohled nad dodržováním smluv
-základní korektura textu v CZ/EN
-centrální komunikace (redaktor, grafik, překladatel, apod.)
-administrativa zdrojů podkladů
-asistence redaktora
-komuniakce s grafikem
-komunikace s tiskárnou
-distribuční databáze - zpětná vazba
-distribuční kanály
-abonenti - předplatitelé
-účast při distibuci

Manažer/ka event:
-návrhy náplně akce
-komunikace s klienty a subdodavateli
-evidence a datbáze subdodavatelů
-závěrečné vyúčtování, zhodnocení a dokladování akce