PRÁCE HOME OFFICE
 
 
 
 
Administrativní Trainee program
Contipro a.s.

PRO ABSOLVENTY MAGISTERSKÝCH/INŽENÝRSKÝCH PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ S MAXIMÁLNĚ 1 ROKEM PRAXE

 • během 1 roku vystřídáte 3 výzkumná oddělení
 • na každém oddělení strávíte 4 měsíce
 • svoje životopisy a motivační dopisy posílejte na hrd@contipro.com

 FINÁLNÍ FARMACEUTICKÉ PRODUKTY

 • Analýza trhu, konkurenčního prostředí a potřeb zákazníka
 • Vyhledávání tržně nepokrytých segmentů
 • Konzultace dané problematiky s odborníky
 • Zpracování výsledků, které mohou sloužit jako podklady pro návrh koncepce nového produktu

VÝVOJ MEDICÍNSKÝCH APLIKACÍ:

 • Rešerše patentové a odborné vědecké literatury
 • Zpracování návrhu koncepce výzkumného a vývojového projektu
 • Konzultace proveditelnosti projektu s výzkumnými a vývojovými pracovníky
 • Definice rizik v realizaci projektu

REGULATORY AFFAIRS:

 • Seznámení se s legislativními a normativními požadavky na vyvíjené produkty
 • Definování strategie registračního procesu pro vybraný produkt
 • Zpracování koncepce preklinického a klinického testování produktu
 • Definování požadovaného obsahu registrační dokumentace produktu