PRÁCE NA MÍRU
 
 
 
 
Gynekologicko-porodnická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň

Kategorie: ošetřovatel - § 36
Provoz: nepřetržitý
Délka směn: 12 hodin
Úvazek: plný
Požadovaná kvalifikace: střední vzdělání s výučním listem 

Popis činnosti:
Ošetřovatel vykonává pod odborným dohledem všeobecné sestry činnosti spojené s poskytováním základní ošetřovatelské péče, jako např.:
Provádí hygienickou péči u pacientů, včetně prevence proleženin a úpravy lůžka, pomáhá při podávámí léčebné výživy pacientům, popř. je krmí,
pečuje o vyprazdňování pacientů, včetně případného provedení očistného klyzmatu, měří teplotu, doprovází pacienty na odborná vyšetření, pečuje o úpravu prostředí pacienta, provádí úpravu těla zemřelého.
Přejímá, kontroluje a manipuluje s léčivými přípravky, prádlem.