SPGroup a.s.
 
 
 
 
RECEPČNÍ
Pro naši hlavní kancelář hledáme kandidátku na pozici Recepční / Junior Asistentka, která se bude s úsměvem starat o chod sekretariátu a návštěvy.

Náplň práce:
- podpora asistentky předsedy představenstva a její zastupování v době nepřítomnosti;
- zajištění provozu sekretariátu, vyřizování telefonických i osobních požadavků;
- vítání a obsluha návštěv;
- zajišťování občerstvení pro porady a obchodní schůzky, obědy pro pana ředitele;
- péče o kuchyňské spotřebiče, organizace kuchyňky a pořádku;
- zapisování došlých faktur;
- zajištění kancelářských potřeb;
- vyřizování pochůzek (pošta, notář, drobné nákupy);
- agenda přijaté a odeslané pošty;
- správa tisku, objednávání a distribuce;
- skenování, kopírování a archivace dokumentů;
- správa kontaktů, evidence narozenin, zajištění přání a dárků;
- další činnosti dle pokynů nadřízeného.

Pracovní doba:
pondělí - pátek 9:30 - 18:00