Pavlína Coufalová
 
 
 
 
Specialista HSE
Pro výrobní společnost sídlící v průmyslové zóně u Stříbra hledám tuto zcela samostatnou specializovanou pozici.

HSE SPECIALISTA

Jedná se o samostatnou roli specialisty, který/á bude zodpovídat za agendu BOZP, PO, ŽP v rámci závodu. Budete podřízení přímo řediteli závodu.

V této pozici budete mít na starosti zejména tyto úkoly:

Školení pracovníků v oblasti HSE-vstupní, periodické k BOZP, PO, životnímu prostředí

Spolupráce při předepisování OOPP (dohled nad dodržováním předpisů a optimalizace používaných prostředků)

Organizace činností při vyhledávání a odstraňování bezpečnostních rizik

Spolupráce při řešení pracovních úrazů

Posuzování zlepšovacích návrhů v oblasti HSE

Spolupráce při zabezpečení PO v závodě

Spolupráce při zabezpečení ŽP v závodě a dohled nad dodržováním předepsaných pravidel

Zodpovědnost za tvorbu a vedení směrnic HSE

Dohled nad dodržováním směrnic a spolupráce při jejích aktualizaci

Organizace certifikace závodu dle ISO 14001, OHSAS 18001, koncernových auditů HSE

Zpracování plánů opatření z auditů, sledování realizace nápravných opatření

Reporting- zpracování měsíčních a ročních výkazů, příprava podkladů pro hlášení do IRZ – odpady, ovzduší

Evidence odpadů, hlášení o odpadech

Reporting s úřady, jednání s firmami zajišťujícími likvidaci odpadů, oblast PO, bezpečnost práce, hygienu

 

S jakými uchazeči bychom se rádi potkali? Pokud máte:

-relevantní praxi na stejné pozici minimálně 3 roky

- mluvíte anglicky alespoň na úrovni B1 a výše (musíte zajistit proškolení kolegů přijíždějících ze zahraničí)

- znáte normy ISO 14001, 18001 a znáte problematiku auditů v oblasti HSE

- umíte fungovat samostatně, máte dobré komunikační a organizační dovednosti

 

Co Vám za tuto práci můžeme nabídnout?

Zajímavé mzdové ohodnocení
Širokou škálu zaměstnaneckých benefitů
Zázemí stabilní mezinárodní společnosti

 

Zaujala Vás tato pozice? Pokud máte zájem se přihlásit do výběrového řízení, zašlete mi prosím cv v čj a aj. Předem děkuji.